skip to main content

Team

Bij de behandeling van en het onderzoek naar RVCL-S is een team van artsen, arts-onderzoekers, onderzoekers en laboranten met diverse achtergronden en expertises betrokken. Er wordt samengewerkt tussen verschillende afdelingen binnen het LUMC en met andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Ons team

  • Dr. E.A. Tolner, medisch bioloog LUMC

  • Prof. Dr. G.M. Terwindt, neuroloog-bioloog LUMC

  • Drs. I. de Boer, arts-onderzoeker neurologie LUMC

  • Drs. A.E. Wilms, arts-onderzoeker neurologie LUMC

  • Dr. N. Pelzer, neuroloog LUMC

  • Prof. Dr. A.M.J.M. van den Maagdenberg, geneticus LUMC

  • Dr. I.C. Notting, oogarts LUMC

  • Drs. M. Al-Nofal, oogarts LUMC

  • Dr. M.C. Kruit, neuroradioloog LUMC

  • Prof. Dr. M.J.P. van Osch, Hoogleraar Experimentele cerebrovasculaire beeldvorming LUMC

Internationale samenwerking

Het RVCL-S onderzoeksteam van het LUMC werkt samen met artsen en onderzoekers van over de hele wereld. We werken onder andere samen met het Amsterdam University Medical Center, Cleveland Clinic, Erasmus Medical Center, Liverpool Hospital, Ludwig-Maximilians Universität, Physics for Medicine Paris, University of California, University of Pennsylvania, Clayco Foundation, University of Washington, and University of Sydney. Meer informatie over ons onderzoek en onze recente publicaties vindt u hier.

VASCERN

Het RVCL-S team van het LUMC maakt deel uit van het Europese referentienetwerk (ERN) VASCERN.

ERN’s zijn netwerken van Europese zorgverleners. Ze zorgen ervoor dat zorgverleners kennis over zeldzame ziekten met elkaar kunnen delen en hebben als doel dat deze zeldzame aandoeningen beter worden herkend en behandeld. Tevens zorgen deze samenwerkingsverbanden voor nieuwe onderzoeksmogelijkheden, met als doel uiteindelijk nieuwe behandelingen te vinden.

De VASCERN werkgroep is specifiek gericht op zeldzame aandoeningen van de bloedvaten, waarbij het gehele lichaam kan zijn aangedaan.